Competitie

Inschrijvingen

 

Huidige leden hebben op 15/08 een e-mail ontvangen en kunnen inschrijven tot en met 26 augustus 2023.

Nieuwe leden

 

Inschrijven voor de competitie kan via onderstaande link, maar de inschrijving kan pas goedgekeurd worden na een testles. Bekijk zeker eerst eens de voorwaarden vooraleer in te schrijven. Wij zullen jou contacteren wanneer we je inschrijving ontvangen hebben. Het lidgeld dient pas betaald te worden nadat je inschrijving werd goedgekeurd.

Lidgeld

  Het lidgeld omvat alle kosten: toegang tot het zwembad, lessen, verzekering, verplichte bijdrage aan de Vlaamse Zwemfederatie, en deelname aan de competitie. Leden behorend tot hetzelfde gezin kunnen van een korting genieten: het tweede kind krijgt 10 euro korting, het derde kind 20 euro korting.

   Overzicht Lidgeld
   Basis € 300
   C € 310
   B € 320
   A € 320

   Betaling lidgeld en annulatievoorwaarden

    

   De lidgelden worden per seizoen betaald. Een seizoen vangt aan in september en loopt tot juni.

   Het lidgeld dient voor de aanvang van het nieuwe seizoen online betaald te worden.

   Nieuwe leden dienen het inschrijvingsgeld pas te betalen nadat hun inschrijving werd goedgekeurd. 


   Opgelet!

   • Het lidgeld omvat enkel de toegang tot het zwembad tijdens de voorziene trainingsmomenten.
   • Leden die de club in de loop van het seizoen verlaten kunnen het lidgeld voor de rest van het seizoen niet terug opeisen.

   • Wanneer het zwembad tijdelijk gesloten wordt omdat dit voor het algemeen belang of de algemene veiligheid belangrijk zou zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling van een deel van het lidgeld. Dit geldt eveneens  in geval van overmacht.