Recreatie

Recreatie staat open voor kinderen die de volledige zwemschool hebben doorlopen, en willen blijven zwemmen zonder door te gaan naar de competitie. 

Inschrijvingen

 

Huidige leden ontvangen een e-mail van zodra de inschrijvingen van start gaan en kunnen inschrijven tot de deadline die vermeld staat in de email.
Nadien aanvaarden we enkel nog inschrijvingen van nieuwe leden.

  • Er geldt een voorrangsperiode voor broertjes of zusjes van huidige leden.
    Om in de recreatiegroepen op dinsdag (meer info) te starten moet het kind geboren zijn vóór 2008 en een basis hebben van de verschillende slagen.
    Voor de recreatiegroepen op zaterdag (meer info) moet het kind geboren zijn vóór 2005.
  • De definitieve groepsindeling zal tegen begin september gecommuniceerd worden en zal door de trainers strikt gevolgd worden.

Nieuwe leden

 

Momenteel zijn er 10 plaatsen bij onze recreatiegroep. Je kan je altijd op de wachtlijst laten plaatsen via onderstaande link. De eerste 10 zijn zeker van hun plaats, als je later bent zullen we je contacteren als er een plaats vrijkomt.

Lidgeld

Het lidgeld omvat alle kosten: toegang tot het zwembad, lessen, verzekering, en verplichte bijdrage aan de Vlaamse Zwemfederatie. Leden behorend tot hetzelfde gezin kunnen van een korting genieten.

Overzicht Lidgeld
Voor het eerste kind € 250
Voor het tweede kind € 240
Voor het derde kind € 230

Betaling lidgeld en annulatievoorwaarden

 

De lidgelden worden per seizoen betaald. Een seizoen vangt aan in september en loopt tot juni.

Het lidgeld dient voor de aanvang van het nieuwe seizoen gestort te worden op rekeningnummer BE72 9797 7060 7916 van Zwemclub Octopus Merelbeke, Sportstraat 1, 9820 Merelbeke, met vermelding van de naam van de zwemmer(s). Je bent pas ingeschreven na het invullen van het online inschrijvingsformulier dat we je toesturen via e-mail én het storten van het lidgeld.

Nieuwe leden dienen pas te betalen als de inschrijving goedgekeurd werd.

 

Opgelet!

  • Het lidgeld omvat enkel de toegang tot het zwembad tijdens de voorziene trainingsmomenten.
  • Leden die de club in de loop van het seizoen verlaten kunnen het lidgeld voor de rest van het seizoen niet terug opeisen.

  • Wanneer het zwembad tijdelijk gesloten wordt omdat dit voor het algemeen belang of de algemene veiligheid belangrijk zou zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling van een deel van het lidgeld. Dit geldt eveneens  in geval van overmacht.