Sportzwemmen

Sportzwemmen staat open voor kinderen die de volledige zwemschool hebben doorlopen, en willen blijven zwemmen zonder door te gaan naar de competitie. 

Inschrijvingen

 

Huidige leden hebben op 16/08 een e-mail ontvangen en kunnen inschrijven tot en met 26 augustus 2023.

Nadien aanvaarden we enkel nog inschrijvingen van nieuwe leden.

  • Er geldt een voorrangsperiode voor broertjes of zusjes van huidige leden.

Nieuwe leden

 

Je kan je altijd op de wachtlijst laten plaatsen via onderstaande link. We contacteren je van zodra er een plaats vrijkomt.

Lidgeld

Het lidgeld omvat alle kosten: toegang tot het zwembad, lessen, verzekering, en verplichte bijdrage aan de Vlaamse Zwemfederatie. Leden behorend tot hetzelfde gezin kunnen van een korting genieten.

Overzicht Lidgeld
Voor het eerste kind € 260
Voor het tweede kind € 250
Voor het derde kind € 240

Betaling lidgeld en annulatievoorwaarden

 

De lidgelden worden per seizoen betaald. Een seizoen vangt aan in september en loopt tot juni.

Het lidgeld dient voor de aanvang van het nieuwe seizoen online betaald te worden.

Nieuwe leden dienen pas te betalen als de inschrijving goedgekeurd werd.

 

Opgelet!

  • Het lidgeld omvat enkel de toegang tot het zwembad tijdens de voorziene trainingsmomenten.
  • Leden die de club in de loop van het seizoen verlaten kunnen het lidgeld voor de rest van het seizoen niet terug opeisen.

  • Wanneer het zwembad tijdelijk gesloten wordt omdat dit voor het algemeen belang of de algemene veiligheid belangrijk zou zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling van een deel van het lidgeld. Dit geldt eveneens  in geval van overmacht.