Zwemschool

Inschrijvingen


Huidige leden ontvangen een e-mail van zodra de inschrijvingen van start gaan en kunnen inschrijven tot en met 30 augustus 2022.
Nadien aanvaarden we enkel nog inschrijvingen van nieuwe leden.

 • Er geldt een voorrangsperiode voor broertjes of zusjes van huidige leden.
  Broertjes of zusjes mogen max. 10 jaar oud zijn en moeten een brevet hebben van minimaal 50 meter rugslag.
  Zij kunnen zich ook vóór 30 augustus aanmelden .
 • De definitieve groepsindeling zal tegen begin september gecommuniceerd worden en zal door de trainers strikt gevolgd worden.

Nieuwe leden


Om in de zwemschool te starten moet een brevet van 50m rugslag behaald zijn

De vraag naar zwemlessen is, zoals in de meeste zwemscholen, groter dan het aanbod. Daarom zijn wij genoodzaakt met een wachtlijst te werken. Via onderstaande knop kan je je inschrijven op onze wachtlijst. We nemen contact met je op van zodra er een plaats vrijkomt. 

Lidgeld


Het lidgeld omvat alle kosten: toegang tot het zwembad, lessen, verzekering, verplichte bijdrage aan de Vlaamse Zwemfederatie, eventuele deelname aan competitie. 

 • Leden behorend tot hetzelfde gezin kunnen van een korting genieten.
 • Elke zwemmer ontvangt één gratis badmuts bij overgang naar een nieuwe groep.
Overzicht Lidgeld
Voor het eerste kind € 250 / € 125 voor paars (trainen 1x per week)
Voor het tweede kind € 240
Voor het derde kind € 230

Betaling lidgeld en annulatievoorwaarden

 

De lidgelden worden per seizoen betaald. Een seizoen vangt aan in september en loopt tot juni.

Het lidgeld dient voor de aanvang van het nieuwe seizoen gestort te worden op rekeningnummer BE72 9797 7060 7916 van Zwemclub Octopus Merelbeke, Sportstraat 1, 9820 Merelbeke, met vermelding van de naam van de zwemmer(s). Je bent pas ingeschreven na het invullen van het online inschrijvingsformulier dat we je toesturen via e-mail én het storten van het lidgeld.

Nieuwe leden dienen het inschrijvingsgeld pas te betalen na de testlessen. Meer info over de testlessen ontvang je na de inschrijvingsperiode.


Opgelet!

 • Het lidgeld omvat enkel de toegang tot het zwembad tijdens de voorziene trainingsmomenten.
 • Leden die de club in de loop van het seizoen verlaten kunnen het lidgeld voor de rest van het seizoen niet terug opeisen.

 • Wanneer het zwembad tijdelijk gesloten wordt omdat dit voor het algemeen belang of de algemene veiligheid belangrijk zou zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling van een deel van het lidgeld. Dit geldt eveneens  in geval van overmacht.