Competitie

Als alle groepen in de zwemschool doorlopen zijn (alle slagen zijn aangeleerd), kan uw kind geselecteerd worden voor competitiezwemmen.

Proefperiode

Wanneer u en uw kind geïnteresseerd zijn in competitiezwemmen, krijgt de zwemmer eerst een proefperiode aangeboden. Zo kunnen de trainers nagaan of het kind wel degelijk in staat is om aan wedstrijdzwemmen te doen. Elementen als technische vooruitgang, uithouding, snelheid, vormspanning, motivatie en mentale weerbaarheid worden dan geëvalueerd. Jammer genoeg zijn de plaatsen bij de competitiegroepen beperkt en kan ook dit element meespelen in de beoordeling. Het is enkel de trainer die beslist of een kind al dan niet voldoet. Wanneer deze elementen positief zijn, wordt de zwemmer definitief toegelaten tot de competitiegroep en kan een licentie aangevraagd worden.

Competitief zwemmen

Eenmaal je voor competitief zwemmen gekozen hebt, verwachten we van zowel de zwemmer als zijn/haar ouders een groot engagement. Het spreekt voor zich dat er enkele afspraken zullen nagekomen moeten worden.

We zetten ze even op een rijtje:

  • Het spreekt voor zich dat je streeft naar een zo groot mogelijk aantal trainingen per week, niet naar het absolute minimum. Je zit in de competitiegroep, het maximale uit je mogelijkheden halen is de boodschap.
  • Regelmatig aanwezig zijn op de trainingen. Zwemmers van de A- en B-groepen worden geacht een gemiddelde van 4 trainingen per week te halen (van een mogelijke 6-5), zwemmers van de C-groep worden geacht een gemiddelde van 3 trainingen per week te halen (van een mogelijke 5). De zwemmers van de basisgroep met een licentie halen een gemiddelde van 3 (van een mogelijke 4), degene zonder licentie worden 2 keer per week verwacht in het zwembad, maar streven naar 3 maal. In de praktijk komt dit er op neer dat we iedereen op elke training verwachten zodanig dat je een reserve opbouwt voor wanneer je eens een training zou missen door ziekte, een weekendje weg, daguitstap met school,... Langere periodes van ziekte (vanaf 3 dagen) of blessure worden uiteraard wel in rekening gebracht. Wie op het eind van het seizoen het vooropgestelde aantal trainingen niet haalt, zal volgend seizoen een groep zakken, wie geen gemiddelde van 3 trainingen per week haalt, zal volgend seizoen niet meer kunnen aansluiten bij de competitiegroep.
  • 2 maal per week is er een half uur lichaamsscholing. Dit is een essentieel onderdeel van de training. Mis dit zo weinig mogelijk. Indien je op andere dagen ruim op tijd kan zijn, gebruik deze tijd dan om zelfstandig een oefenreeks te doen. Het terras mag steeds gebruikt worden, mits alles netjes wordt opgeruimd.
  • Het is vanzelfsprekend dat wie aan competitiezwemmen doet, ook regelmatig zal deelnemen aan wedstrijden. Voor de licentiehouders worden er tijdens een zwemseizoen tal van wedstrijden ingericht binnen en buiten de provincie. Wij vragen van onze zwemmers dat ze aan minstens 6 wedstrijden deelnemen per seizoen. Wie niet aan dit aantal komt zal eveneens zijn licentie verliezen.
  • We vragen je steeds op tijd te zijn op training (minstens 10 minuten voor de start) zodat materiaal kan klaargezet worden en je zelfstandig (of in groep) kan loszwaaien. Goede zwemkledij + zwembril is een absolute noodzaak.
  • Alle zwemmers met licentie beschikken over een netje met daarin een plankje, pull-buoy, (vinger)paddles en korte zwemvliezen (zoomers).

Inschrijven