Home » Zwemschool

Trainingsuren

De zwemschool zwemt in 2 periodes: september* 2021 - december 2021 en februari 2022 - mei 2022

*Paars start vanaf zaterdag 04/09/2021
*De andere groepen starten vanaf woensdag 08/09/2021

Watergewenning en begin leren zwemmen

Onze zwemclub biedt geen watergewenning of begin leren zwemmen aan. Hiervoor kan u terecht bij de gemeente lessen of bij een privé-lesgever (lijst met lesgevers kan je vragen aan de inkom van het zwembad). Kinderen die bij ons starten moeten 50m op de rug kunnen zwemmen.

 

Doelstellingen

Voor elke groep zijn 5 duidelijk omlijnde doelstellingen vastgelegd. Een kort overzicht van deze doelstellingen kan u terugvinden bij de pagina groepen. Voor elke vaardigheid zijn een aantal technische richtlijnen uitgeschreven. Indien u dit wenst, kan u deze navragen bij de lesgever van uw kind. Om over te gaan naar de volgende groep moet uw kind deze 5 doelstellingen onder de knie hebben. Hiervoor worden twee maal per jaar testmomenten georganiseerd (december en mei). Er is echter ook een permanente evaluatie tijdens het jaar.

 

Traject zwemschool

Doorgaans stappen nieuwe leden in bij één van de jongste groepen (paarse of roze badmutsen). Stelselmatig worden alle vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het beheersen van de 4 basisslagen (vlinderslag, rugslag, schoolslag en crawl). Wie in zilver alle vaardigheden beheerst, heeft in principe het traject van onze zwemschool doorlopen.

 

Recreatie

Wie na zilver wil blijven zwemmen, kan dit doen bij de recreatiegroep (rode badmutsen). Ook voor hen zijn doelstellingen uitgeschreven. Deze kan u eveneens terugvinden op de pagina 'groepen' onder het tabblad 'Recreatie'.

 

Pre-competitie

Goud is een zwemgroep die los staat van de zwemschool. In deze groep wordt gewerkt met jonge, talentvolle zwemmers die op termijn kunnen doorgroeien naar het competitieteam van FIRST. Wie in aanmerking komt, wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

 

Competitie

Wie zich voldoende blijft ontwikkelen in de pre-competitiegroep, komt in aanmerking voor een plaats bij de basisgroep competitie. Hier kom je enkel terecht wanneer je technisch en fysiek in staat bent om mee te draaien op een hoger niveau. Je bent gedreven om je verder te ontwikkelen en er te staan op wedstrijden. Meer info vind je onder het tabblad 'Competitie'.