Voor wie?

Onze zwemclub biedt geen watergewenning of leren overleven aan. Hiervoor kan je terecht bij de gemeentelessen of bij een privé-lesgever (een lijst met lesgevers kan je vragen aan de inkom van het zwembad).

Onze focus ligt op kinderen (geen volwassenen). Kinderen die bij ons starten moeten veilig 1 lengte kunnen overbruggen zonder hulpmiddelen. Dat mag op de buik of op de rug.

Als dat het geval is, kan je je aanmelden op onze wachtlijst. Wij organiseren 1 of 2x per jaar gratis testlessen voor kinderen op de wachtlijst. Tijdens zo'n testles kunnen onze trainers het zwemniveau van jouw zoon of dochter nagaan. Op basis daarvan kunnen wij bekijken of jouw zoon of dochter kan starten in één van onze zwemgroepen. 

Traject zwemschool

Doorgaans stappen nieuwe leden in bij één van de jongste zwemgroepen (de Instappers, de paarse of roze badmutsen). Stelselmatig worden alle vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het beheersen van de 4 basisslagen (vlinderslag, rugslag, schoolslag en crawl). Voor elke zwemgroep zijn er duidelijk omlijnde doelstellingen vastgelegd. Een overzicht van deze doelstellingen kan je terugvinden bij de pagina groepen. Om over te gaan naar de volgende groep moet je kind deze doelstellingen onder de knie hebben. Hiervoor worden twee maal per jaar testmomenten georganiseerd (december en mei). Er is echter ook een permanente evaluatie tijdens het jaar.

Wie in de groep zilver alle vaardigheden beheerst, heeft in principe het traject van onze zwemschool doorlopen.

Sportzwemmen

Wie na zilver wil blijven zwemmen, kan dit doen bij het sportzwemmen. Ook voor hen zijn doelstellingen uitgeschreven. 

Pre-competitie

De zwemgroep goud is een pre-competitiegroep. In deze groep wordt gewerkt met jonge, talentvolle zwemmers die op termijn kunnen doorgroeien naar het competitieteam. Wie in aanmerking komt, wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

Competitie

Wie zich voldoende blijft ontwikkelen in de pre-competitiegroep, komt in aanmerking voor een plaats bij de basisgroep competitie. Hier kom je enkel terecht wanneer je technisch en fysiek in staat bent om mee te draaien op een hoger niveau. Je bent gedreven om je verder te ontwikkelen en er te staan op wedstrijden. Meer info vind je onder het tabblad 'Competitie'.