Huidige leden

Huidige leden en broertjes of zusjes van huidige leden (die max. 10 jaar oud zijn en veilig 1 lengte kunnen overbruggen zonder hulpmiddelen) krijgen voorrang om in te schrijven. Zij krijgen een bericht op het moment dat de inschrijvingen van start gaan.

Nieuwe leden

Kinderen die bij ons starten moeten veilig 1 lengte kunnen overbruggen zonder hulpmiddelen. Dat mag op de buik of op de rug. Als dat het geval is, kan je jouw zoon of dochter aanmelden op onze wachtlijst Wij organiseren 1 of 2x per jaar gratis testlessen voor kinderen op de wachtlijst. Tijdens zo'n testles kunnen onze trainers het zwemniveau van jouw zoon of dochter nagaan. Op basis daarvan kunnen wij bekijken of jouw zoon of dochter kan starten in één van onze zwemgroepen. 

Lidmaatschapsbijdrage zwemschool & sportzwemmen

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage Kostprijs
Voor het eerste kind € 270 - voor de groep goud € 300
Voor het tweede kind € 10 korting
Voor het derde kind € 20 korting

Lidmaatschapsbijdrage competitie

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage Kostprijs
Basis € 320
C € 330
B € 340
A € 340

Het lidgeld omvat alle kosten: zwemkaart die toegang geeft tot het zwembad tijdens de groepslessen, opgeleide trainer, verzekering, verplichte bijdrage aan de Vlaamse Zwemfederatie en deelname aan competitiewedstrijden (enkel van toepassing bij competitie). Elke zwemmer ontvangt ook één gratis badmuts bij overgang naar een nieuwe groep.

De lidmaatschapsbijdragen gelden per seizoen (september - eind mei)  en dienen bij inschrijving meteen online betaald te worden.
Kinderen die in februari opstarten (2e helft seizoen), krijgen 50% korting op de lidmaatschapsbijdragen.

Opgelet!

  • Het lidgeld omvat enkel de toegang tot het zwembad tijdens de voorziene trainingsmomenten.
  • Leden die de club in de loop van het seizoen verlaten kunnen het lidgeld voor de rest van het seizoen niet terug opeisen.

  • Wanneer het zwembad tijdelijk gesloten wordt omdat dit voor het algemeen belang of de algemene veiligheid belangrijk zou zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling van een deel van het lidgeld. Dit geldt eveneens  in geval van overmacht.